Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Syrian Cotton’s Duurzaam Bedrijfsmodel

Bij Syrian Cotton wilden we verder kijken dan enkel winstgevendheid; we wilden ons richten op maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. We streefden naar een duurzame Nederlandse onderneming met een Syrische tintje. We wilden een bedrijfsmodel ontwerpen dat onze dankbaarheid voor de hartelijke ontvangst in Nederland weergeeft, onze inspanningen toont om het welzijn van medevluchtelingen te verbeteren, en een deel van het rijke en oude Syrische erfgoed deelt met de geweldige Nederlandse gemeenschap.

Om deze visie te realiseren, hebben we een bedrijfsmodel ontworpen dat bestaat uit vier kernfasen:

1. Zorgvuldige Leverancierskeuze

We kiezen leveranciers op basis van 3 essentiële criteria:

  • Een bekende of ervaren Syrische producent die zijn bedrijf in nieuwe landen zoals Turkije of Egypte heeft hervat na te zijn gevlucht uit Syrië.
  • Een producent die een hoog percentage geschoolde Syrische vluchtelingen in dienst heeft.
  • Een producent die de nalatenschap van de beroemde Syrische katoentextiel, hoogwaardige & duurzame materialen, en moderne ontwerpen combineert.

2. Erfgoed en Kwaliteitslevering

In fase twee bieden we meer dan zorgvuldig geselecteerde kwaliteitsproducten tegen toegankelijke prijzen. We fungeren als brug naar ons rijke Syrische erfgoed, ons verhaal, en onze betrouwbare service. We zetten ons in voor duurzame verpakkingen die onze milieubewustheid weerspiegelen en onze wens om een stukje van onze cultuur en vreugde te delen met onze klanten.

3. Verwachte Resultaten

Gebaseerd op de fundamenten van fase 1 & 2, voorzien we twee belangrijke uitkomsten:

  • Groeiende financiële opbrengsten.
  • Verhoogde klanttevredenheid, omdat klanten niet alleen een luxeproduct ontvangen, maar ook een verhaal, een erfgoed, en bijdragen aan sociale en duurzame doelen.

4. De Cyclus Afronden

  • We bestemmen een deel van onze winst voor organisaties zoals UAF (die vluchtelingen ondersteunt in hun educatieve trajecten in Nederland) en de Nederlandse Voedselbank.
  • Door opnieuw te investeren in onze vertrouwde leveranciers zorgen we voor een continue productstroom en stellen we hen in staat om hun personeel met een vluchtelingenachtergrond een stabiel inkomen te bieden, meer vluchtelingen aan te nemen, en hen te stimuleren om duurzaamheid en biologisch katoen te bevorderen.
A Cotton Tale 2000.1121 px

Door ons bedrijf te vervlechten met maatschappelijk welzijn, verkopen we niet alleen producten; we delen verhalen, bevorderen duurzaamheid en stimuleren gemeenschapsgroei.

Opkomen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

Syrian Cotton.nl business model aligns with 7 of the UN SDGs

De Sustainable Development Goals (SDG’s 2030) van de VN hebben ons concept gevormd en vormden de hoeksteen van de missie en visie van Syrian Cotton. Wij zijn van mening dat elk bedrijf een symbiotische relatie met zijn omgeving moet hebben, samen met sociale en duurzame doelen die moeten worden bereikt.

Syrian Cotton houdt zich als volgt bezig met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen nummer 1,2,4,5,8,10 en 15:

1- Geen armoede: Onze leveranciers zijn meestal ontheemde Syrische producenten die een hoog percentage vluchtelingen in dienst hebben. Op deze manier zorgen we voor het welzijn van vluchtelingen en een duurzaam inkomen in hun nieuwe landen. Het openen van nieuwe markten voor deze producenten zal hen aanmoedigen om meer werknemers in dienst te nemen en zo de armoede onder kwetsbare groepen verminderen.

SDG Sustainable Development Goals - Social Impact Duurzameontwikkelingsdoelstellingen أهداف التنمية المستدامة
SDG Sustainable Development Goals Duurzameontwikkelingsdoelstellingen أهداف التنمية المستدامة

2- Geen Hunger: Syrian Cotton doneert 1,5% van haar jaarlijkse winst aan Voedselbank Nederland (VOEDSELBANKEN.NL). Volgens de Voedselbank “leven bijna een miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens”, “kan deze nare situatie worden opgelost door simpelweg voedseloverschotten te geven. Een oplossing die zowel goed is voor mens als milieu. ”

3- Kwaliteitsonderwijs: Syrian Cotton doneert 1,5% van zijn jaarlijkse winst aan het UAF. Dit is een organisatie die vluchtelingstudenten en professionals ondersteunt bij hun studie en bij het vinden van passend werk op de Nederlandse arbeidsmarkt sinds 1948. Het UAF zorgt ervoor dat vluchtelingen een gelijke kans krijgen op toegang tot kwaliteitsonderwijs, zodat zij hun kennis kunnen gebruiken om een ​​zinvolle bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving.

SDG Sustainable Development Goals - Social Impact Duurzameontwikkelingsdoelstellingen أهداف التنمية المستدامة
SDG Sustainable Development Goals Duurzameontwikkelingsdoelstellingen أهداف التنمية المستدامة

4- Gendergelijkheid: Vanuit ons diepe geloof in het belang van gendergelijkheid als een noodzakelijke basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld, zorgen we ervoor dat vrouwen een gelijkwaardige rol spelen in de toeleveringsketen van Syrian Cotton.

5- Eerlijk werk en economische groei: Syrische katoenactiviteiten zijn gericht op het bevorderen van waardig werk en economische groei in onze toeleveringsketen voor in- en uitstroom. Door nieuwe markten te openen voor de verplaatste producenten van hoge kwaliteit, stellen we hen in staat en moedigen we hen aan om grotere groepen een fatsoenlijke werkomgeving te bieden. Bovendien streven we ernaar om, naast de groei van ons bedrijf, een diverse groep collega’s aan te nemen, waardoor het aantal werklozen met een sociale uitkering wordt verminderd en zij veranderen in belastingbetalers.

SDG Sustainable Development Goals - Eco Friendly - Duurzameontwikkelingsdoelstellingen أهداف التنمية المستدامة
SDG Sustainable Development Goals Duurzameontwikkelingsdoelstellingen أهداف التنمية المستدامة

6- Ongelijkheid verminderen: Om de ongelijkheid ten opzichte van vluchtelingen en immigranten in hun nieuwe samenlevingen te verminderen, hebben we ons bedrijfsmodel opgebouwd rond het concept van het ondersteunen van ontheemde Syrische producenten die een hoog percentage vluchtelingen in dienst hebben, vooral in landen die honderdduizenden vluchtelingen hebben opgevangen, zoals Turkije en Egypte. Een van onze doelen bij het kiezen van de naam van Syrian Cotton is om hoogwaardige producten en diensten te associëren met het woord “Syrian” dat, naar we hopen, meer acceptatie zal brengen voor Syrische vluchtelingen in de Nederlandse en Europese samenleving.

7- Leven op het land: Daarnaast is katoen duurzaam, hernieuwbaar en biologisch afbreekbaar in vergelijking met synthetische vezels die van aardolie zin gemaakt. We hebben ook voor duurzame verpakkingsoplossingen gekozen door middel van onze verpakking van gerecycled papier en 100% biologisch afbreekbare en recyclebare plastic verzendingsenveloppen.

SDG Sustainable Development Goals Duurzameontwikkelingsdoelstellingen أهداف التنمية المستدامة

Klimaatverandering draad voor draad aanpakken

Tackling Climate Change One Thread at a Time مقاربة سيريان كوتون للتغير المناخي Klimaatverandering draad voor draad aanpakken

Bij Syrian Cotton staat elke draad die we weven symbool voor onze toewijding aan een duurzame toekomst.

 

1- Duurzaamheid boven Wegwerpbaarheid: Wist je dat er elk jaar maar liefst 92 miljoen ton textielafval wordt geproduceerd in een wereld overspoeld door fast fashion? Tegen deze achtergrond blijft Syrian Cotton vasthouden aan duurzaamheid. Door hoogwaardige katoenen producten aan te bieden die lang meegaan, dragen we actief bij aan het verminderen van de wereldwijde textielafval. Investeren in een product van Syrian Cotton is niet zomaar een aankoop; het is een duurzame keuze die de behoefte aan frequente vervangingen vermindert en de wegwerpcultuur van vandaag tegengaat.

 

2- Natuurlijk en Klimaatvriendelijk: Katoen, in zijn puurste vorm, is biologisch afbreekbaar en staat ver af van synthetische, op petroleum gebaseerde stoffen die onze omgeving belasten. Onze producten, vrij van schadelijke chemicaliën, beloven niet alleen veiligheid voor de huid, maar ook een belofte aan onze kostbare aarde. Kiezen voor Syrian Cotton is niet alleen kiezen voor luxe; het is kiezen voor een product dat in harmonie is met de natuur.

 

3- Digitale Eerste Benadering: Het omarmen van de digitale sfeer gaat niet alleen over moderniteit; het gaat over het milieu. Online retail kan leiden tot een 30% lagere CO2-voetafdruk per transactie in vergelijking met traditionele retail, dankzij verminderd energieverbruik en transportemissies. Elke klik in onze online winkel is niet alleen een knik naar gemak, maar ook een stap naar een koolstofbewuste toekomst.

 

4- Luxe voor Iedereen: Bij Syrian Cotton geloven we dat duurzaamheid geen luxe mag zijn. Door hoogwaardige producten tegen betaalbare prijzen aan te bieden, stellen we meer mensen in staat, ongeacht hun economische status, om milieubewuste beslissingen te nemen. Niet alleen de rijken verdienen duurzame keuzes en bij ons kan iedereen een rol spelen bij het behoud van het milieu. Deze inclusieve visie ligt ten grondslag aan ons motto: “Wie zei dat luxe duur moet zijn?”

Samen, door deze waarden te koesteren, weeft Syrian Cotton niet alleen ongeëvenaard comfort, maar werkt het ook zorgvuldig aan een duurzame en inclusieve toekomst, draad voor draad.