Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Syrian Cotton’s Duurzaam Bedrijfsmodel

Bij Syrian Cotton wilden we verder kijken dan enkel winstgevendheid; we wilden ons richten op maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. We streefden naar een duurzame Nederlandse onderneming met een Syrische tintje. We wilden een bedrijfsmodel ontwerpen dat onze dankbaarheid voor de hartelijke ontvangst in Nederland weergeeft, onze inspanningen toont om het welzijn van medevluchtelingen te verbeteren, en een deel van het rijke en oude Syrische erfgoed deelt met de geweldige Nederlandse gemeenschap.

Om deze visie te realiseren, hebben we een bedrijfsmodel ontworpen dat bestaat uit vier kernfasen:

1. Zorgvuldige Leverancierskeuze

We kiezen leveranciers op basis van 3 essentiële criteria:

  • Een bekende of ervaren Syrische producent die zijn bedrijf in nieuwe landen zoals Turkije of Egypte heeft hervat na te zijn gevlucht uit Syrië.
  • Een producent die een hoog percentage geschoolde Syrische vluchtelingen in dienst heeft.
  • Een producent die de nalatenschap van de beroemde Syrische katoentextiel, hoogwaardige & duurzame materialen, en moderne ontwerpen combineert.

2. Erfgoed en Kwaliteitslevering

In fase twee bieden we meer dan zorgvuldig geselecteerde kwaliteitsproducten tegen toegankelijke prijzen. We fungeren als brug naar ons rijke Syrische erfgoed, ons verhaal, en onze betrouwbare service. We zetten ons in voor duurzame verpakkingen die onze milieubewustheid weerspiegelen en onze wens om een stukje van onze cultuur en vreugde te delen met onze klanten.

3. Verwachte Resultaten

Gebaseerd op de fundamenten van fase 1 & 2, voorzien we twee belangrijke uitkomsten:

  • Groeiende financiële opbrengsten.
  • Verhoogde klanttevredenheid, omdat klanten niet alleen een luxeproduct ontvangen, maar ook een verhaal, een erfgoed, en bijdragen aan sociale en duurzame doelen.

4. De Cyclus Afronden

  • We bestemmen een deel van onze winst voor organisaties zoals UAF (die vluchtelingen ondersteunt in hun educatieve trajecten in Nederland) en de Nederlandse Voedselbank.
  • Door opnieuw te investeren in onze vertrouwde leveranciers zorgen we voor een continue productstroom en stellen we hen in staat om hun personeel met een vluchtelingenachtergrond een stabiel inkomen te bieden, meer vluchtelingen aan te nemen, en hen te stimuleren om duurzaamheid en biologisch katoen te bevorderen.
A Cotton Tale 2000.1121 px

Door ons bedrijf te vervlechten met maatschappelijk welzijn, verkopen we niet alleen producten; we delen verhalen, bevorderen duurzaamheid en stimuleren gemeenschapsgroei.

Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Sustainable Development Goals van de verenigde naties (SDG’s 2030) hebben ons concept gevormd en vormden de hoeksteen van de Syrian Cotton-missie en visie. Wij zijn van mening dat elk bedrijf een symbiotische relatie met zijn omgeving moet hebben, mét maatschappelijke en duurzame doelstellingen.

Syrian Cotton zet zich in voor de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 1,2,4,5,8,10 en 15:

Syrische katoenleveranciers zijn meestal ontheemde Syrische producenten die een hoog percentage vluchtelingen in dienst hebben. Op deze manier hebben we gezorgd voor het welzijn en een duurzaam inkomen van vluchtelingen in hun nieuwe landen. Het openen van nieuwe markten voor deze producenten zal hen aanmoedigen om meer werknemers in dienst te nemen en bijgevolg de armoede onder kwetsbare groepen te verminderen
Syrian Cotton heeft besloten 1,5% van haar jaarlijkse winst te doneren aan Voedselbank Nederland (VOEDSELBANKEN.NL). Volgens de Voedselbank “leven bijna een miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens”, “kan deze nare situatie worden opgelost door simpelweg voedseloverschotten te geven. Een oplossing die zowel goed is voor mens als milieu. ”
Syrian Cotton heeft besloten om 1,5% van zijn jaarlijkse winst aan het UAF te schenken. Een organisatie die vluchtelingstudenten en professionals ondersteunt bij hun studie en bij het vinden van passend werk op de Nederlandse arbeidsmarkt sinds 1948. Het UAF zorgt ervoor dat vluchtelingen een gelijke kans krijgen op toegang tot kwaliteitsonderwijs, zodat zij hun kennis kunnen gebruiken om een ​​zinvolle bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving .
Vanuit ons diepe geloof in het belang van gendergelijkheid als een noodzakelijke basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld. We zorgen ervoor dat vrouwen een gelijkwaardige rol spelen in de toeleveringsketen van Syrian Cotton.
Syrische katoenactiviteiten zijn gericht op het bevorderen van waardig werk en economische groei in onze toeleveringsketen voor in- en uitstroom. Door nieuwe markten te openen voor de verplaatste producenten van hoge kwaliteit, stellen we hen in staat en moedigen we hen aan om grotere groepen een fatsoenlijke werkomgeving te bieden. Bovendien streven we ernaar om, naast de groei van ons bedrijf, een diverse groep aan te nemen, waardoor het aantal werklozen met een sociale uitkering wordt verminderd en er positieve belastingbetalers van worden.
Om de ongelijkheid ten opzichte van vluchtelingen en immigranten in hun nieuwe samenlevingen te verminderen, hebben we ons bedrijfsmodel opgebouwd rond het concept van het ondersteunen van ontheemde Syrische producenten die een hoog percentage vluchtelingen in dienst hebben, vooral in landen die honderdduizenden vluchtelingen hebben opgevangen, zoals Turkije en Egypte. . Een van onze doelen bij het kiezen van de naam van Syrian Cotton is om hoogwaardige producten en diensten te associëren met het woord “Syrian” dat, naar we hopen, meer acceptatie zal brengen voor Syrische vluchtelingen in de Nederlandse en Europese samenleving.
Daarnaast is katoen duurzaam, hernieuwbaar en biologisch afbreekbaar in vergelijking met chemische vezels die op petroleum zijn gebaseerd. We hebben ook voor duurzame verpakkingsoplossingen gekozen door middel van onze verpakking van gerecycled papier en 100% biologisch afbreekbare en recyclebare plastic verzendingsenveloppen.

Door bij Syrian Cotton te kopen, ondersteunt u ons actief om al onze duurzaamheidsdoelen te bereiken